Sme distribútor :

  • veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov a biopreparátov
  • veterinárneho zdravotníckeho materiálu, prístrojov a pomôcok
  • krmív pre psov a mačky
  • chovateľských potrieb

Ponúkame :

  • informácie o liečivách a službách potenciálnym zákazníkom
  • dodanie objednávok zákazníkovi v čase a mieste podľa jeho potrieb
  • individuálne ceny pre zákazníka s ohľadom na náklady, konkurenciu a možnosti zákazníka
  • poskytovanie predajného servisu a ďalších služieb prostredníctvom vyškolených marketingových pracovníkov
  • elektronické objednávanie tovaru