Regionálne zastúpenie

BA TN TT NR ZA BB PO KE

Bratislavský kraj
Kasáš Peter + 421 917 794056  
Trenčiansky kraj
Mgr. Koprdová Juliana + 421917 794058 Okres : Partizánske
MVDr. Hoptová Dagmar + 421 917 794048 Okres : Prievidza
Kasáš Peter + 421 917 794056  
Trnavský kraj
Kasáš Peter + 421 917 794056 Okresy : Hlohovec, Piešťany, Senica
Mgr. Koprdová Juliana + 421917 794058  
Nitriansky kraj
Mgr. Koprdová Juliana + 421 917 794058  
Žilinský kraj
MVDr. Gombarček Jozef + 421 917 794049  
Banskobystrický kraj
MVDr. Hoptová Dagmar + 421 917 794048  
Prešovský kraj
Grejtaková Jana + 421 918 584711  
Košický kraj
MVDr. Szekely Marek + 421 917 794047