Trenčiansky kraj

Okres : Partizánske

Mgr. Koprdová Juliana

mobil : + 421 917 794058 mail : koprdova@topvet.eu
Okres : Prievidza

MVDr. Hoptová Dagmar

mobil : + 421 917 794048 mail : dagmar.hoptova@topvet.eu
Ostatné okresy

Kasáš Peter

mobil : + 421 917 794056 mail : peter.kasas@topvet.eu

BA TN TT NR ZA BB PO KE